Видове офис консумативи


За да управлявате успешен бизнес, първо и преди всичко трябва да наемете подходящите хора; тези служители обаче трябва да разполагат и с подходящите инструменти, консумативи и офис оборудване, за да си вършат ефективно работата.

Видове офис консумативи

Модерното, висококачествено офис оборудване има огромна разлика в производителността на екипа, както и в начина, по който компанията се възприема от клиентите и широката общественост.
Например организация, която продължава да изпраща писма с хартиен носител, може да се окаже много стара практика и това може да повлияе на бизнеса.

Небрежно отпечатани документи са още един минус при липса на добро офис оборудване.

За да се избегне потенциалът за тези и други подобни проблеми, собственик на бизнес или мениджър на офис трябва да се увери, че са налични следните седем офис оборудвания. Повечето от тези предмети включват създаване или обработка на офис документи и всички допринасят за добре смазана машина.

Машини за запис на звук


Една техника, която може да не изглежда от съществено значение за много хора, е машината за запис на звук. Въпреки че софтуерът за разпознаване на реч продължава да се развива, той не е без клопки. Ръководителите, които трябва да изготвят писма, бележки и отчети, е най-добре да диктуват копието и да го записват, тъй като говоренето е много по-бързо от писането и може да се направи, докато се изпълняват други задачи.
Типът на избраното оборудване зависи от предпочитанията на диктаторите, броя на потребителите, честотата на използване и бюджета.
Някои устройства за диктовка използват касетни ленти, докато по-модерните версии записват цифрово и дори използват телефонна система за запис.
Въпреки това аудиото е записано, този файл след това се обработва от друг служител, който транскрибира аудиото в писмен документ и го записва, изпраща по имейл или го отпечатва.

Принтери

Всеки офис, който работи дори с един компютър, се нуждае от принтер, за да създава хартиени копия на електронни документи и файлове. Въпреки обещанията за безхартиени офиси в бъдеще, тази ера все още не е настъпила.
Всички видове бизнес документация трябва да бъдат отпечатани, независимо дали бизнесът е ориентиран към продукти или услуги. Примерите за често срещани офис документи включват фактури, опаковъчни фишове, листовки и писма.
Принтерите могат да се използват не само за генериране на прехвърляне на електронни файлове на хартия, но и за създаване на композитни документи, съдържащи цифрова информация и сканирани изображения.

Скенери за документи

Докато факсът някога се е смятал за незаменим елемент от офис оборудването, електронни копия на почти всеки документ вече са възможни с помощта на скенер.
Скенерът копира изображение на хартии, които не са създадени по електронен път, и ги преобразува в цифрови изображения, така че да могат да се съхраняват на компютър или да се изпращат по имейл.
Примери за елементи, които може да се наложи да бъдат сканирани, включват снимки, страници от печатни публикации, касови бележки, чертежи и формуляри, попълнени на ръка.

За използването на бележки, е добре в офиса да разполагате и със стикери, ако имате нужда от изработка на стикери. посетете https://copycenter.bg/product-category/поръчкови-рекламни-материали/стикери/


Дори писмо, създадено в компютърна софтуерна програма, може да е било получено на хартиен носител и затова ще трябва да бъде сканирано в система за съхранение, ако цифровият файл не е бил наличен. Преди изобретяването на скенера, най-доброто, което можеше да се направи с различни материали, беше да се фотокопират и да се подават,

Фотокопирна машина, копирни машини


Трудно е да си представим, но имало е време, не много отдавна, когато единственият начин да направите копие на документ е да го репликирате на ръка, или чрез повторно въвеждане, или всъщност пренаписване. Службите използваха специални чиновници, наречени писари или писари, които да изпълняват тази задача. Въпреки че печатната машина е популяризирана на Запад още през XV век от Йоханес Гутенберг, такива преси не винаги са били практични за ежедневна употреба в офиса. Някои офиси наистина купуваха малки печатници, когато бизнесът им изискваше множество копия на документи; други фирми просто възлагат тези задачи на по-голяма печатница. В крайна сметка на практика влязоха разнообразни опции за копиране, като преси за копиране на писма, подложки за копиране и книги и ролкови копирни машини