Все повече хора се обръщат към Mагнитотерапия.

Магнитните подложки за коляно, рамо и глезен, както и стелките и подложките за матраци, са широко достъпни и се твърди, че те имат лечебни свойства.

Какви са видовете магнитотерапия?

Mагнитотерапия - Действа ли

Терминът магнитотерапия се отнася до използването на статични магнити, поставени директно върху тялото, обикновено върху области на болка.

Статичният магнит е обикновен магнит, за разлика от електромагнитната намотка.

Статичните магнити са прикрепени към тялото чрез лента или са капсулирани в специално проектирани в колани, обвивки или подложки за матраци.

Статичните магнити са с различна сила. Единиците за измерване на якостта на магнита са Гаус и Тесла.

Една тесла се равнява на 10 000 гауса. Магнитът за хладилник например е около 50 гауса. Терапевтичните магнити са от 300-5 000 гауса.

Терапевтичните магнити се предлагат в 2 различни типа полярност: еднополюсни магнити и устройства с променлив полюс.

Магнитите, които имат север от едната страна и юг от другата, са известни, като еднополюсни магнити. Двуполюсните или редуващи се полюсни магнити са направени от лист магнитен материал със северни и южни магнити, подредени по редуващ се модел, така че както северната, така и южната страна да са обърнати към кожата.

Този тип магнит упражнява по-слабо магнитно поле, тъй като редуващите се магнити са склонни да се противопоставят един на друг. Има много спорове за това кое е по-добро.

Действа ли Mагнитотерапията?

Често срещано погрешно схващане е, че магнитите привличат желязото в кръвта, като по този начин движат кръвта и стимулират циркулацията. Тъй като обаче желязото в кръвта е свързано с хемоглобина, то не е свободно да реагира на магнитно поле.

За да се запознаете по-добре с използваните уреди за магнитотерпаия, както и как точно действа, посетете сайта на Зона Натура https://zonanatura.bg/category/377/magnitoterapia.html.

Статичните магнити могат да повлияят на заредени частици в кръвта, нервите и клетъчните мембрани или леко да променят биохимичните реакции.

Биофизиците обаче са скептични, че наличните в търговската мрежа статични магнити са достатъчно силни, за да повлияят значително на тялото.

Едно проучване установи, че наличните в търговската мрежа статични магнити нямат ефект върху притока на кръв.

Други проучвания казват, че статичните магнити могат да повлияят на мускулния метаболизъм, но са необходими допълнителни изследвания, за да се разреши тази възможност.

Какви са научните доказателства за магнитотерапията?

Статичните магнити не са показали твърде много доказателства в проучванията.

Например, проучване на 119 души с фибромиалгия сравнява 2 налични в търговската мрежа магнитни подложки за матраци срещу фалшиво лечение и липса на лечение.

Матраците Sham все още имат магнити в себе си и те съответстват на външния вид на матраците, използвани при тестовете, но магнитите имаха малка или никаква сила.

Участниците в групите за лечение, особено групата с магнити с отрицателна полярност, показват намек за по-голямо подобрение на симптомите на болка.

Разликите между реалното лечение и фалшивото или никакво лечение обаче обикновено не достигат статистическа значимост. Този резултат означава, че видимите ползи биха могли да се дължат на случайност.

В преглед на 25 проучвания магнитната терапия показва малко доказателства за подобряване на симптомите при хора с хронична болка, независимо от причината.

Отново, въпреки че има някои изследвания, които показват, че магнитотерапията може да бъде полезна за лечение на много състояния, това е област, която се нуждае от допълнителни изследвания, тъй като цялостните доказателства са противоречиви.